My photo

Biografie

Pictorul s-a născut la Odobesti (Vrancea) la 16 decembrie 1887 şi s-a stins din viaţă la Bucureşti, la 1 noiembrie 1969. A fost şi un cunoscut gazetar, datorită unor cronici plastice - în special în anii `30, apoi în perioadă 1940 - 1945 şi prin recenzii de cărţi şi periodice; din 1931 - 1932 - articole cu caracter social sau cultural, mai frecvente în 1939 1942; dar mai cu seamă prin desenele sale care au apărut, aproape zilnic în presa vremii, din 1905 până în 1948, cu accente sociale politice, satirice. De asemenea a ilustrat publicaţii - periodoce şi cărţi, în special pentru copii.

Ca artist, cercetător al vieţii sociale a epocii, el se simte atras nu numai de pitorescul situaţiilor sau al personajelor; sensibilitatea sa îi permite să pătrundă esenţa lor, cu o trăire intensă reflexivă.

B`arg este un artist deosebit, inspiraţia ca şi tehnică lui sunt foarte personale. Lucrările lui au întotdeauna o semnificaţie umană, exprimă sentimente, situaţii tipuri şi au foarte multă expresivitate.

Compoziţiile sale sunt construite arhitectural, cu o tehnică a mişcării şi a grupării personajelor bine studiate; nimic nu este lăsat la întâmplare. Tratarea generală dă senzaţia de firesc, de nesilit, curgând lin, datorită rezultantei de armonie dintre elementele componente. B`Arg este un mare desenator, cu o linie inconfundabilă.

El dispune de mijloace multiple, bogate, mânuite cu mare abilitate, folosind tehnici variate: cărbune, tuş, acuarelă, guaşă, ulei, şi - mai cu seamă - pastel, o tehnică, specială, dificilă şi, de aceea, mai rar utilizată de pictori.

În activitatea lui de ziarist-desenator, B`ARG a marcat întotdeauna evenimentele religioase ale anului cu exprimări plastice şi ingenioase, foarte variate păstrând caracteristicile lumii şi ale epocii contemporane. Era întotdeauna prezent în presă cu desene de mari dimensiuni (prima pagină de ziar mare, în întregime) de sărbători: Crăciun, An Nou, Paşte.

În aceste desene, schiţe şi studii apărute zi de zi în ziarele şi revistele vremii, B`Arg oglindeşte şi caracterizează o epocă; ele reprezintă autentice file de istorie.

B`arg este un artist unic în genul sau, stăpânind o artă de sine stătătoare, bogată, complexă, cu rezolvări plastice cu totul originale şi având acea dublă valoare: a operei de artă şi a documentului istoric.

Între-un articol din martie 1918, prilejuit de prezentarea unei expoziţii - în refugiu - la Iaşi, un cronicar arată că "Lucrările lui B`Arg constituie documente ale vremii şi ar trebui colectionate în albume care să poată fi puse la dispoziţia tuturor amatorilor, chiar şi a celor cu pungi modeste."