My photo

Diverse Cronici

" Linia pictorului B`Arg se recunoaşte oricând şi oriunde, atât este de caracteristică... B`Arg cugetă în pictură. E un revoltat, un pesimist neîmblânzit şi de aceea - paradoxal - ne dă în pictura lui o lume specifică, hilarianta la primul aspect, tristă, dureros de tristă în fond. El este un desenator de mare talent... Tipurile pe care ni le arată sunt luate din natură: trăiesc aievea şi vânzătorii de ziare şi copiii care îşi construiesc un om de zăpada şi ţigăncile florărese şi lăutarii şi nefericiţii oplositi la umbra unui copac sau pe lemnul unei bănci. Fiecare tip al lui B`Arg poate fi ridicat alături de Caragiale, ale careui tipuri nu au încetat niciodata de a trăi. B`Arg completează pe Caragiale, redându-ne aievea o lume care nu toţi îi putem vedea schilodeniile trupeşti şi sufleteşti."

Gallus "Indreptarea" 6.04.1925

"La noi, B`Arg este unul dintre puţinii specialişti ai desenului şi este considerat cel mai bun dintre toţi. Este un desenator desăvârşit, cu mijloace nelimitate, cu realizări complete. Artistul este un sintesist. Păstrând linia şi forma analitică a motivelor, sintetizează subiectul. La acest artist, tablourile nu reprezintă: un copil oarecare, un lăutar oarecare, un beţiv oarecare, ci copilul, lăutarul, beţivul etc."

Radu Anastasiu "Neamul Romanesc" aprilie 1925

"Operele lui B`Arg cele mai multe, reprezintă tipuri întâlnite în viaţă; fiecare tip este studiat în cele mai mici amănunte, desenat însă, liber şi larg, în armonii rare, când severe, când înflorite cu rafinamente de tonuri din cele mai neaşteptate. Compoziţia, punearea în cadru sunt gândite..."

Prof. S.Oprescu "Universul" 6.02.1943

"Subiectele ca şi tratarea în lucrările lui B`Arg sunt de o frăgezime şi o prospeţime nedepasita decât prin delicateţea şi sensibilitatea lor. Fiecare tablou e un fragment de viaţă scris într-o gamă armonică de poem, de o desăvârşită artă.

Linia, când viguroasă şi sobră, când vaporoasă şi delicată ca şuviţele părului buclat, constructia temeinic studiată şi virtuos realizată, sunt câteva din inepuizabilele calităţi ale lui B`Arg, meşter al desenului, ca şi al culorii; desăvârşit, pasionat şi virtuos al celor mai neaşteptate genuri cromatice.

S-ar putea spune, fără exagerare, că pictorul B`Arg se singularizează în plastică noastră. Singularizare care nu poate constitui decât un binemeritat omagiu ce poate fi adus şi trrebuie să i se recunoască lui B`Arg. "

D.A. "Capitala" 15.03.1944

"Artist al "alegoriei reale", al umorului amar, artist al străzii şi al actualităţii trăite, B`Arg apare ca o personalitate pe cât de puternică pe atât de vie, în plastica românească din prima jumătate a secolului al XX-lea. "

Mihai Ispir "Contemporanul" 11.08.1989

  • Back