My photo

Diverse Cronici

"În lucrările lui B`Arg, care merg de la satira cea mai ascuţită până la compasiunea amară sau notaţia lirică, revine o întreagă epocă, geografia umană a României din prima jumătate a acestui veac.

Cei care au văzut desenele lui B`Arg, apărute aproape zilnic în presa vremii, pot aprecia atât acuitatea şi promptitudinea stigmatizării răului, cât şi semnificativa lor remanenţă afectivă peste ani şi decenii. Iată un singur exemplu: "Tată, vorbeşte de tine" (copilul se adresă cerşetorului invalid, pe trotuarul din faţa clădirii Parlamentului). Şi am putea cita sute altele. Supleţea şi expresivitatea desenului său, firescul mişcării şi al arhitecturarii intime a imaginii, bogăţia cromatică strunită cu fineţe, sunt calităţi care străbat întreagă creaţie a artistului. Dar, dintre toate, poate cea mai actuală este claritatea stilului, reamintirea şi exemplul viu al prospeţimii şi al originalităţii neinchinate zeului lacom al deformării."

Adrian Petringenaru

 

"B`Arg a realizat această sinteză între spontaneitatea ideii plastice şi elaborarea minuţioasă a desenului. Pentru aceasta nu a renunţat la detaliul caracteristic, elocvent, ci, dimpotrivă, i-a conferit o însemnătate deosebită, l-a evidenţiat printr-un joc bine gândit al liniilor... El a adus artei noastre tezaurul unei activităţi de peste o jumătate de veac, dedicată idealurilor umanitare, al unei creaţii îndreptate în permanenţă împotriva vrăjmaşilor vieţii. B`Arg este un artist şi un luptător, în sensul înalt al cuvântului."

Dan Grigorescu

"Hotărât realistă, îndrăzneaţă în verdicte şi clară în opinii, puternică în montările expresiei opera lui B`Arg nu aparţine vreunei academii, conformismului dictat de modă timpului şi nici unei mişcări artistice, ci îl reprezintă, singulară şi autonomă, în aria artei româneşti şi - prin aceasta - se manifestă originală şi convingătoare... Publicul primei jumătăţi a secolului nostru a fost atras şi a admirat acele desene simple în creionarea unei figuri umane, dar mişcătoare, acide în verdicte, cu semnificaţii ce se ridică la simboluri universale, acele pasteluri străbătute de un lirism cald, sau acele uleiuri în care culorile, ca şi la pasteluri, păstrau rezonanţa sensibilităţii profunde şi al calmului interior al artistului care stăpâneşte furtuna."

Mircea Deac

"Neîndoios, B`Arg denotă o sensibilitate aleasă, un discernământ artistic, precum şi o înţelegere supremă pentru frumos, adevăr şi realitate."

Petre Bellu

"Ceea ce impresionează în lucrările lui B`Arg este măsura; ea nu este întrecută nici măcar accidental. Ceea ce este adânc simţit în lucrările lui B`Arg le da greutate, viaţă, salvându-le de banalitate sau vulgaritate."

M. Paciurea

B`Arg a realizat opere numeroase, variate, ieşite din patru tehnici deosebite: în ulei, în acuarelă, în desen şi,într-un mare număr în pastel... Cele în pastel constituie o categorie picturală foarte rar practicată la noi.

Aceste lucrări sunt excelente nu numai prin sinceritatea lor, ci şi prin gradul de realizare într-o tehnică hotărât dificilă.

George Oprescu

  • Back