My photo

Prof. George Oprescu

"B`Arg a utilizat tehnici variate: ulei, acuarelă, cărbune şi, mai ales, pastel; raritatea procedeului, posibilitatea de a combina aşa de intim desenul cu culoarea, rezultatele subtile ce se pot obţine cu acea pulbere colorată, preţioasă, strălucitoare ca şi praful ce acoperă aripile fluturilor - iată însuşiri la care nu putea să nu fie sensibil şi B`Arg. Cele mai multe opere ale lui, reprezintă tipuri întâlnite pe străzile oraşului, opservate cu atenţie, analizate în pitorescul lor zilnic: vânzători de ziare,florărese, copii strânşi la sfat, mame nenorocite, stâlpi de cafenea, "cetăţeni turmentati", aşa cum îi cunoaştem din lumea mahalalelor."

"Clovnii, copiii nefericiţi, vagabonzii, cei trişti şi veseli, B`Arg îi pictează cu atâta dragoste, cu rafinamente de culoare surprinzătoare, în compoziţii în care cele mai mici detalii voite îşi au raţiunea lor. Sunt lucrări excelente, nu numai prin sinceritatea lor, ci şi prin gradul de realizare, într-o tehnică hotărât dificilă."

 

 

 

 

  • Back