My photo

Dan Grigorescu

B`Arg s-a dovedit întotdeauna un prieten al celor oropsiţi. Duioşia primelor pasteluri cu copii, unmorul cald, au făcut loc treptat unui tragism pe care-l dezvăluie desenele în culoaee sau în alb-negru dedicate şomerilor, oamenilor necăjiţi ai satelor şi ai mahalalelor bucureştene. Umorul său nu exclude lirismul, un lirism vibrant, inspirat din viaţă, căruia îi descoperă sensuri amare.

Desenele lui B`Arg sunt mărturii elocvente ale lucidităţii unui artist cultivat. El a realizat această sinteză între spontaneitatea ideii plastice şi elaborarea minuţioasă a desenului. În cronicile plastice ale anilor '20 şi '30, în cele din primii ani de după cel de-al doilea război mondial, numele lui B`Arg era aşezat, în chip firesc, alături de cel al lui Tonitza. Lucrările lui B`Arg constituie una dintre operele importante ale acestui secol de cultură vizuală.

 

 

 

 

  • Back