My photo

Florica Cruceru

"Privind desenele lui B`Arg (pe care nu le-am cunoscut, desi ar fi fost necesar si imbucurator pentru mine), inteleg ca artistul si asumat ca destin arta, s-a solidarizat, prin ea, cu nazuintele oamenilor oropsiti, pentru alta viata. Si, in "necuprinsul" operei sale, lumii copiilor le-a surprins candoarea, ca nimeni altul in plastica romaneasca a timpului, in pofida dramaticelor accente ale unei vieti ades grele; creatia artistului a fost si in acest sens profunda lectie de umanism.

Pentru artisti, desenul este in general o prima faza de elaborare a operei, etapa de lucru, de concretizare a ideii, un proiect. La B`Arg el, este sinteza gandirii sale organizatoare, concept determinat si definitoriu, opera finita, realizata cu o mana singura, perfectibila (pentru artist) doar in masura in care, circumspect, isi cere suiesi mai multa expresivitate, pe care o obtine neconditionat prin interventiile ulterioare, rareori, caci conduce cu stiinta ductul desenului. De fapt, la B`Arg, schita pregatitoare nu exista; mijloacele de expresie ale liniei sale sunt intotdeauna in masura sa dea consistenta, volum, spatialitate lumii de lumini si umbre; preocuparile pentru tridimensionalitate, perspectiva, ecleraj, toate se unesc intr-o intentionalitate consecutiva, rapida, a carei autonomie exclude schita, proiectul, totul bazandu-se pe talentul nativ, de exceptie, al artistului. El pare ca isi impune o disciplina, o trudnica rigoare in elaborarea compozitiilor in care apar uneori trasee dense ale desenului hasurat, ritmate cu zone de liniste ale liniei sigure, clare, cu moliciuni, sau taioase dupa continutul operei. Imaginea inscrisa ocupa variat pagina: o cuprinde in intregime, in scene cu multe personaje, sau desenul decupeaza siluete pe albul pur al suportului. Textul nu insoteste totdeauna imaginile; el apare uneori pentru o mai usoara, imediata lectura, ca adjuvant al compozitiilor, urmarind aceentuarea (dupa caz) a hazului sau a dramatismului; alteori, desenul singur este in masura sa poarte in sine, explicit, continutul, ideea generatoare, intr-atat de sugestiv graitoare este fantezia condensata in lucrari.

Desenele lui B`Arg se constituie într-o operă vastă, exemplară, dedicată semenilor şi slujită cu o admirabilă credinţa şi pasiune timp de peste 60 de ani. Expresie a unei vaste culturi, de un farmec special, desenele sale sunt o prezenţa clară în actualitatea timpului său, dar şi astăzi; compoziţii memorabile ale căror stil limpede, decantat, le fac peste timp reocognoscibile, actuale, mereu mai valoroase, cu fineţe şi expresivitate, comunică privitorului un mesaj estetic şi etic deopotrivă. Desenul a fost pentru artist o "trudă zilnică", pasionantă, chinuitoare bucurie (şi nu e un paradox) a artei sale care a evoluat spre un echilibru riguros şi sobru, adesea cu mult haz, care dezvăluie un foarte fin observator.

Compoziţiile, scenele de gen sau portretele lucrate sub emoţia directă a faptului de viaţă, văzut, înţeles, asimilat, aşezat în prodigioasa-i memorie depozitară, apărute zilnic, cu regularitate, în presa timpului, alături de bogatul patrimoniu al picturii sale, o operă vastă. Dar revenind la desenul său, vom mai adăuga că el fascinează prin multiplele-i calităţi pe care privitorul le descoperă, le redescoperă mereu cu un plus de înţelegere şi pătrundere în esenţe. Aceste calităţi includ: puterea observaţiei, verva ascuţită a înscrierii, promptitudinea inserărilor celor mai vii şi pregnante evenimente sociale evenimente sociale prin decizia şi claritatea conturării lor şi foarte adesea printr-un subtil, savuros humor. Încărcătura spirituală, socială a desenelor sale a venit mereu din cunoaşterea profundă a vieţii, a tarelor societăţii, a politicii timpului, a chinuitoarelor răspunsuri pe care oamenii trebuia să şi le dea lor înşişi şi vieţii. Astfel cunoaşterea proprie, profundă, artistul a dăruit-o întreagă, cu obstinată pasiune (şi compasiune), semenilor, prin desene unicat, irepetabile.

Diseminate în numeroase reviste şi ziare, desenele lui B`Arg se pot grupa în tomuri, mărturie a unor prezenţe tenace, metodic observatoare, a unei conştiinţe treze, a preturii fiinţei umane aflată în suferinţă şi evident, puternic împotriva războiului, o clară atitudine prin opera "partizană" a păcii.

Desenele artistului sunt rezultatul unei admirabile culturi artistice. Linia, de o fineţe ieşită din comun, înscrie compoziţii memorabile prin stilul său special, inconfundabil.

Traseele sinuase, modulate pe rotunjimi expresive, comunică înalta sa gândire estetică şi atitudine estetică deopotrivă. Privindu-le, îţi aminteşti într altele aserţiunea lui Paul Valery potrivită căreia "...nici o artă nu solicita mai mult inteligenţa decât desenul..."

B`Arg îşi organizează prospectiv şi faptic opera sa originală prin care se apleacă asupra existenţei sociale. Împlinirea de-a lungul anilor a imaginilor rezultate este de fapt o impresionantă conjugare a inteligenţei sale cu mişcarea mâinii faruitoare de opere.

Cred, uneori, că în pofida multiplelor calităţi ale creaţiei sale, B`Arg va fi avut ca mai toţi marii creatori - unele indioeli, impas firesc într-o îndelungată carieră artistică. Pentru cei care se adâncesc în densitatea desenelor, îndoiala, dacă ea va existat totuşi vreodată, nu transpune niciunde. Căci opera lui B`Arg rămâne pentru receptor întreagă, completă şi complexă, lin curgătoare, fără fisură.

  • Back